html templates

TUOTTEET

Työkalupakistamme löydät sähköisiä arviointi- ja kehitystyökaluja, jotka ovat kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

PALTA-ohjelmisto on yksilöllisen palvelutarpeen arviointityökalu,

joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Kattava ja monipuolinen ohjelma tekee jo ensimmäisessä tapaamiseessa asiakkaalle yksilöllisen arvion työttömyyden vaikutuksista ja luo toimenpidesuunnitelman perustan. 

Katso PALTA:n esittely. Videon kesto 3min 48s 

PALTA-ohjelmiston avulla saadaan selville asiakkaan omakohtainen näkemys seuraavista aihealueista:
-Työelmän yksilöllinen merkitys: Protestanttinen työasenne ja työttömyystilanteen merkitys.
- Työttömyystilanteen hallinta: Omavastuullisuuden kokeminen ja opittu toivottomuus.
- Työttömyyden kokeminen: Taloushuolet stressitekijänä ja psyykkisen pahoinvoinnin riski.
- Työmarkkinakäyttäytyminen: Työnhakuaktiivisuus, työllistymisodotukset ja väsyminen työelämään.
-Yksilölliset selviytymiskeinot: Esimerkiksi harrastukset, opiskelu tai pakeneniminen päihteisiin. 

PALTA selvittää myös sen kenelle työllistämispalveluiden tarjoaminen ei ole ajankohtaista tällä hetkellä. 

PALTA on tarkoitettu työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville: kuntien sosiaaliviranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville sekä muille asiantuntijoille. 

Asiakkaat saavat vastaamiseen kertakäyttötunnukset, joilla he kirjautuvat ohjelmaan. Vastaaminen tapahtuu tietokoneella, jossa on internetyhteys. 

Vatsaaminen on helppoa ja nopeaa liukukytkinten avulla. 

PALTA ohjelma koostaa vastauksista kattavan raportin, joka rakentuu matemaattisista malleista, jotka muuttuvat annettujen vastausten mukaan.  

Tab heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

PTA palvelutarpeen arviointikeskustelu

PTA- palvelutarpeen arviointi-keskustelu,

jossa asioita tarksatellaan yksilöllisesti työntekijän tai valmentautujan näkökulmasta. Keskustelussa kartoitetaan ja konkretisoidaan tavoitteita työllistymis - tai valmentautumisjaksolle vakioidun kysymyspatteriston avulla. 

PTA soveltuu työtoiminnan yksilölliseen arviontiin sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan jalkauttamiseen valmennusprosesseihin. 

Ohjelman tavoitteena on auttaa työvalmennustiimejä nostamaan asiakkaan toiminta keskiöön. Valmentautujalle ohjelma antaa valmiuksia ratkaisukeskeiseen toimintaan ja ajattelumalliin. 

Ohjelma tukee kuntouttavan työtoiminnan ja työvalmennuksen asiakkaiden ohjausta. 

PTA:ssa on tavoitteenasettamistyökalu, jonka avulla voidaan asettaa tavoitteita 1-4 viikon ajalle. Lisäksi jokaiseen tavoitteeseen mietitään selkokieliset keinot tämän saavuttamiseksi. Lopuksi arvioidaan miten tavoitteen saavuttaminen on onnistunut. 

Ohjelmistossa on älykkäitä toimintoja. Esimerkiksi ohjelma lähettää automaattisesti sovitulla aikataululla muistutusviestejä tavoitteista ja tehtävistä. Näin asiat eivät jää roikkumaan eivätkä ne unohdu. 

Kaikki tiedot tallennetaan tietokantaan, josta ne ovat helposti valmennushenkilöstön saatavilla.

Ohjelmisto toimii SaaS-palveluna, joten mitään asennuksia koneelle ei tarvitse tehdä. Ohjelmiston käyttöä varten tarvitaan vain tietokone ja internetyhteys. 

Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa sosiaalisen työllistämisen yksiköissä, jotka haluavat toimia asiakaslähtöisesti ja kehittää toimintansa vaikuttavuutta. 


Vakioidun PTA-kysymyspatteriston sisältö koostuu seuraavista osioista: 

Perehdytykseen liittyvät kysymykset, menneen jakson ja tehtävistä suoriutumisen käsittely, seuraavan jakson keskeisten tavoitteiden määrittely, osaamisen arviointi, valmennus- tai työllistämisprosessien toimivuuden arviointi, hyvää ja tuloksekasta valmennustoimintaa tukevien ja estävien asioiden kartoitus. työvalmmennustiimin ja sidosryhmien yhteistyön arviointi, valmentajan arviointi keskinäisestä vuorovaikutuksesta, tulevaisuuden osaamiskartoitusten kartoitus ja tavoitteiden asettaminen ja työhyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvien asioiden arviointi. 

Nämä kysymyspatteriston kysymykset auttavat työvalmennustiimiä nostamaan asiakkaat toiminnan keskiöön. 

Tab heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Asiakasrekisteri-ohjelmisto

Asiakasrekisteri-ohjelmisto

on helppokäyttöinen ja turvallinen sosiaalisen työllistämisen tarpeisiin kehitetty asiakashallinta-ohjelmisto.

Asiakasrekisterin avulla parennatte työvalmenennustoiminnan seurantaa ja valmennustulosten ennustettavuutta sekä tehostatte työvalmennustoiminnan toteutusta ja ohjausta. 

Netissä toimivan Asiakasrekisteri-ohjelman avulla seuraatte helposti työvalmennusprosessin aikana tapahtuneita asioita. Seuranta voidaan tehdä esim. yksilö-, osasto-, ja sidosryhmätasolla. Näin saatte samalla muodostettua koko työpajan asiakashistorian. 

Ajantasalla oleva tietokanta antaa mahdollisuuden ennakoida toimintaa entistä tarkemmin yhdessä muiden verkostossa toimivien kanssa. 

Ohjelma sisälää myös asiakasporjektikansion, jolla voidaan dokumentoida yksilölliset valmennussuunnitelmat. 

Rekisteri on tarkoitettu sosiaalisia työllistämispalveluita tuottaville ja rahoittaville kuntien viranomaisille sekä työllistämistoiminnasta vastaaville toimijoille.

Asiakasrekisteri auttaa myös työttömien kanssa työskenteleviä asiantuntijoita ja palvelujen tuottajia ennakoimaan tarvittavia muutoksia,


Ohjelman avulla voidaan tehdä ja toimittaa erilaisia tilastoja ja raportteja, jotka tuovat sosiaalisen työlistämistoiminnan esille uudella tavalla.

Voit napin painauksella tulostaa oleelliset työllistämiseen tai pajatoimintaa liittyvät tilastotiedot. 

Asiakasrekisteri- ohjelmstolla voidaan seurata:
Sosiaalisen työllistämisen toimijoiden lukumäärää, kuka on ohjannut työttömät teidän palvelun piiriin, millainen koulutustausta valmennuksissa olevilla on, miten he asuvat ja miten he ovat keränneet toimeentulon ennen osallistumista kuintoutukseen tai työllistämistoimintaan, millaine työ-tai työttömyyshistoria heillä on ja millaisia valmennuspalveluita he ovat käyttäneet aikaisemmin. 

Tab heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Kiinnnostuitko? Haluatko lisätietoa?

Sovitaanko verkkotapaaminen?