Lataa eTaitava-esite!

Uutiset

28.10.2009 10:32

Massairtisanomisten haittojen minimointi onnistuu uudella Rakenne-palta -ohjelmalla

Yritysten rakennemuutosprosessi on aina inhimillinen tragedia sen kohteiksi joutuneille työntekijöille, vaikka se olisi kuinka hyödyllinen yrityksen talouden tervehdyttämisessä. Näissä muutoksissa työntekijät tarvitsevat tukea ja apua uusien vaihtoehtojen pikaiseksi löytämiseksi työmarkkinoilta. Tuen ja ohjauksen tarve vaihtelee yksilöllisesti, samoin kuin muutoksen aiheuttamat kokemukset. Pahimmillaan rakennemuutos voi laukaista työntekijässä psyykkisen kriisin, joka jättää pysyvän haavan ihmisen työelämäsuhteisiin tai jopa koko elämään.

MittausIlona- ohjelmistoperheeseen kuuluva Rakenne -PALTA on kehitetty työkaluksi niille asiantuntijoille, jotka ovat ottaneet vastuun rakennemuutoksessa olevien työntekijöiden ohjauksesta. Ohjelman avulla voidaan saada varmistusta rakennemuutoksessa olevien työntekijöiden yksilöllisestä palvelutarpeesta. Se antaa työntekijöiden ohjaukseen osallistuvalle henkilöstölle suoraa tietoa siitä, ketkä työntekijöistä tarvitsevat työelämäkriisinsä vuoksi erityistä tukea sosiaali-, työllistämisen ja terveysalan ammattilaisilta. Lisäksi ohjelman avulla saadaan tutkimukseen perustuvaa tietoa niistä oleellisimmista tekijöistä, joihin vaikuttamalla voidaan ohjauksen tuloksellisuus varmistaa. Ohjelman lähtökohtana on työntekijän oma käsitys omasta tilanteestaan. Tukemalla hänen uuteen alkuun työelämässä suuntaavia myönteisiä ajatuksiaan ja auttamalla häntä korjaamaan työelämäsuhdetta vaikeuttavia ajatuksiaan, voimme tehokkaimmin lieventää rakennemuutoksen yksilölle tuomia haittavaikutuksia.