Lataa eTaitava-esite!

Uutiset

28.10.2009 10:05

Sosiaalisen työllistämisen asiakkaille palvelutarpeen arviointi mahdollista tehdä nyt sähköisesti

Uudet sähköiset valmennustyökalut auttavat kuntia selviytymään sosiaalisen työllistämisen kasvavista haasteista

Kuntien sosiaalinen työllistämistoiminta on kokemassa suurta muutosta työmarkkinatuen uudistumisen seurauksena. Selviytyäkseen kasvavista työllistämishaasteista kuntien on uudistettava ja kehitettävä palvelukäytäntöjään.

Tarvetta sosiaalisen työllistämistoiminnan palvelukäytäntöjen uudistamiseen löytyy. Vuoden vaihteessa voimaan tullut työmarkkinalakiuudistus on tuonut kymmeniä tuhansia pitkäaikaistyöttömiä uusien työllistämispalveluiden piiriin. Heidän palvelutarpeen kartoittaminen kiireisessä sosiaalityön arjessa on ollut hidasta ja vaivalloista.

Uusinta tekniikkaa työllistettävien parhaaksi

Nyt kuntien sosiaali- ja työllistämispalveluiden käyttöön kehitetty MittausIlona-PALTA-ohjelma on helppokäyttöinen työmarkkinatuen uudistuksen myötä tulleiden sosiaalityön uusien palvelutarpeiden arviointiohjelma. Ohjelman sisältö perustuu filosofian tohtori, psykologi Rauno Pietiläisen osaamiseen. Hän väitteli huhtikuussa 2005 aiheesta Työttömyydestä selviytyminen - psykologinen lähestyminen työttömyyteen. MittausIlona –PALTA ohjelma auttaa työttömiä työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä viranomaisia tai palvelujen tuottajia arvioimaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän avulla työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia tarpeita sekä edistämään heidän ohjaustaan työmarkkinoille. Ohjelman tavoitteena on toimia työkaluna yksilöllisen palvelutarpeen mahdollisimman nopealle tyydyttämiselle ja estää siten osaltaan työttömyyden aiheuttamia haittavaikutuksien pitkittymistä, erityisesti työttömyyden aiheuttamaa stressiä, psyykkistä pahoinvointia sekä riskiä ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen sopeutumisen uralle. MittausIlona-PALTA -ohjelman avulla on mahdollista selvittää nopeasti työttömän työnhakijan tämän hetken tilanne. Ohjelman avulla voidaan tehostaa toimintaa siten, että työmarkkinatuen piiriin kuuluva henkilö saa juuri sillä hetkellä tarvitsemansa palvelut.

Lisää ->