Lataa eTaitava-esite!
Rakenne-palta

RAKENNE-PALTA

Mikä se on?

Rakenne-palta – ohjelma antaa tietoa

  • ketkä vastaajista ovat ns. sosiaali- ja terveysalan
    ammattilaisten tuottaman kriisihoidon tarpeessa
  • ketkä tarvitsevat tilanteensa vuoksi jopa mielenterveysalan
    ammattilaisten apua ja
  • ketkä vaativat uuteen tilanteeseensa mukautumisen vuoksi
    erityisiä sosiaalipuolen tukitoimia
  • ketkä eivät ole työkykyisiä tällä hetkellä

Kenelle tarkoitettu?

Työttömien työhakijoiden kanssa työskenteleville kuntien sosiaaliviranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville sekä muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille ja tuki- ja vertaisryhmätyöskentelyssä toimiville henkilöille.

Mihin tarpeeseen?

Ohjelman tarkoitus on auttaa työttömiä työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita tai palvelujen tuottajia arvioimaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän avulla työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia tarpeita sekä edistämään heidän ohjaustaan työmarkkinoille. Jos Rakenne-palta -ohjelma raportoi merkittävää haitallista elämäntilanteen kokemista olisi keskustelu sosiaali- tai terveysalan asiantuntijan kanssa suotavaa, koska pelkällä kokemisella voi olla myöhempää työmarkkinakäyttäytymistä haavoittava vaikutus.